Ontdek onze diensten

Opmetingen

 • Grensbepaling
 • Afpalings- en uitzettingswerken
 • Splitsing percelen
 • Precadastratie
Schattingen van onroerende goederen

 • Echtscheiding
 • Aankoop/verkoop
 • Nalatenschap (VLABEL)
 • Lening
 • Onteigening
 • Uit onverdeeldheid treden
Verkavelingen

 • Advies
 • Opmeting
 • Ontwerp
 • Omgevingsvergunningen: boscompensatie, sloopvergunning, grondafstand, kapvergunning
 • Precadastratie
 • Uitzetten grenzen
Stedenbouwkundige attesten

 • Attest van de overheid (dienst ruimtelijke ordening) wat betreft de mogelijkheden tot bouwen of ontwikkelen
Plaatsbeschrijvingen

 • Aanvang/einde huur
 • Aanvang/einde werken
Basisakte

 • Opmaak plannen
 • Berekening van de 1000'sten verdeling
Muurovername

 • Prijsbepaling van de over te nemen gemene muur