Opmeting, verkaveling, schatting van onroerend goed, plaatsbeschrijving en dergelijke zijn taken van de landmeter

Verkaveling van een bouwgrond 

Ook bij verkavelingen komt de landmeter van pas, want verkavelen wil zeggen dat er een grond in twee of meer verdeeld zal worden. Hierbij moet er verkavelingsdossier opgemaakt worden dat de landmeter voor u kan opmaken. Want zonder een verkavelingsvergunning kan de eigenaar de nieuwe percelen niet verkopen als bouwgrond.