Ontdek onze diensten

Opmetingen

Bij een proces-verbaal van opmeting, gebeurt een grensonderzoek, opmeting en vervolgens worden de grenzen bepaald. Nadat de grensbepaling is uitgevoerd, wordt een perceel afgepaald. De afpaling zorgt ervoor dat de grens definitief en eenduidig is vastgelegd. Uiteraard wordt nagegaan welke lasten en dergelijke op het perceel rusten. Dit kan gaan over; erfdienstbaarheden, onteigeningen, stedenbouwkundige voorschriften, Prekadastratie is vereist wanneer een perceel wordt opgesplitst. Dit zorgt voor een mutatie bij het kadaster