Opmeting, verkaveling, schatting van onroerend goed, plaatsbeschrijving en dergelijke zijn taken van de landmeter

Stedenbouwkundige attest 

Een stedenbouwkundig attest houdt eigenlijk in dat men aan de overheid vraagt of er al dan niet gebouwd mag worden en welke gebouwtypes er mogelijk zijn. Dit attest geeft u bij de aankoop van een bouwgrond de zekerheid dat er zeker op gebouwd mag worden.