Opmeting, verkaveling, schatting van onroerend goed, plaatsbeschrijving en dergelijke zijn taken van de landmeter

Schatting van onroerend goed 

Ook voor de waardebepaling van uw goed kan u bij de landmeter terecht. Hierbij wordt er rekening gehouden met de ligging, bestemming en aard van het goed. Een schatting kan nodig zijn bij: een echtscheiding, een aankoop van een eigendom, erfenis, uit onverdeeldheid treden, onteigening ...