Opmeting, verkaveling, schatting van onroerend goed, plaatsbeschrijving en dergelijke zijn taken van de landmeter

Plaatsbeschrijving van onroerend goed 

De plaatsbeschrijving is een schriftelijke vaststelling van de woning of gebouw bij aanvang van de huur of de staat van het goed voor de aanvang van werken. Het is een gedetailleerde opsomming, vergezeld van foto's van de schade (barsten, gebruiks- en vochtschade) van uw eigendom.