Opmeting, verkaveling, schatting van onroerend goed, plaatsbeschrijving en dergelijke zijn taken van de landmeter

Opmeting / grensbepaling 

De landmeter is de persoon die de juiste locatie van de begrenzingen regelt. Dit geldt voor de horizontale begrenzing (grenzen van een perceel) en de vertikale begrenzing (verdeling van appartementsgebouwen). Niemand anders dan een landmeter mag plannen opmaken en ondertekenen die moeten dienen voor een grenserkenning, mutatie, akte of proces-verbaal. Uiteraard komt er bij het opmaken van de plannen ook een juridisch en stedenbouwkundig aspect bij kijken. Hier kan het gaan over bijvoorbeeld: erfdienstbaarheden, onteigeningen, stedenbouwkundige voorschriften en dergelijke.