Opmeting, verkaveling, schatting van onroerend goed, plaatsbeschrijving en dergelijke zijn taken van de landmeter

Muurovername (gemene muur) 

Hebt u een woning in halfopen of gesloten bebouwing en wensen de buren te bouwen tegen uw bestaande gemene muur, dan dient er een muurovername te gebeuren. Hierbij berekent de landmeter de prijs van dat deel van de muur dat de buren overnemen. Hierbij wordt er een PV van overname opgesteld.