Opmeting, verkaveling, schatting van onroerend goed, plaatsbeschrijving en dergelijke zijn taken van de landmeter

Afpaling (grenspalen plaatsen) 

Bij een afpaling vraagt u aan de landmeter om de grenzen van een perceel éénduidig vast te leggen. Dit kan nuttig zijn bij de aankoop van een bouwgrond, het plaatsen van een afsluiting, het planten van een haag ... De landmeter meet de bestaande toestand op en doet het nodige opzoekwerk. Nadien volgt de eigenlijke afpaling met grenspalen en maakt de landmeter een PV van afpaling op.